VitalisMenu Facebook Twitter Instagram

DANK JE WEL
VOOR DE LEUKE DAG!

Zo luidt het motto van onze Stichting Vitalis.  
Een vrijwilligersorganisatie die kinderen, tussen de 5 en de 18 jaar, koppelt aan een volwassen vrijwilliger.
Samen noemen we ze dan maatjes!

Zou jij zo'n maatje willen zijn? Meld je dan bij ons aan.

Save the ChildrenOranjefondsHUIZGoed GeregeldPlatform ZorgvrijwilligersANBI
Meisje

OVER VITALIS

Doelstelling Vitalis


Vitalis is een professionele non-profit organisatie en heeft als doelstelling het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden en het risico lopen in de problemen te raken. Dit ter voorkoming van intensieve professionele jeugdhulpverlening.


Vitalis is vernoemd naar het oudere maatje van Remy in de klassieker 'Alleen op de wereld'. Al jaren zet Vitalis vrijwilligers in om kinderen uit de jeugdhulpverlening te houden. Door de transitie van de jeugdzorg is het werk van Vitalis actueler dan ooit. De nadruk ligt bij Vitalis al ruim 39 jaar op preventie en participatie, middels inzet van vrijwilligers.


Om een indruk te krijgen van hoe kinderen en vrijwilligers in hun eigen stad verdeeld zijn over de wijken, opent u de Vitaliskaart rechtsonder.

VITALIS KAART

Met deze kaart wordt de impact van Vitalis weergegeven over een aantal jaar. De blauwe stipjes zijn de kinderen, de rode de vrijwillige maatjes.

Duidelijk is dat men niet bij elkaar in de buurt woont. Door hun koppeling leren ze elkaars leefomgeving, maar ook hun eigen stad beter en op een andere manier kennen.

Een bijkomend effect: een prachtig voorbeeld van het bevorderen van de sociale cohesie en integratie in de samenleving.